Važni telefoni

web

peplast.ba

email

info@peplast.ba

Sektor prodaja

031 710 930

Tehnologija

031 710 935

Direktor

031 710 940

Računovodstvo

031 711 285

Fax

031 711 286

Adresa

Titova bb, 76290 Odžak